OksanenIlona Politiikkaa vaiko mitä?

Laajat terveystarkastukset

http://yle.fi/uutiset/thl_laajoista_terveystarkastuksista_ei_saa_tehda_m... "

Yle Uutisten tiedossa on esimerkiksi tapaus, jossa 7-vuotistarkastuksen yhteydessä kouluterveydenhoitaja kyseli eroperheen lapselta "onko isällä uutta naista ja kaipaako lapsi isällä ollessaan äitiä niin paljon, että alkaa ihan itkettää". Sekä lapsi että mukana ollut äiti kokivat tilanteen hyvin hämmentäväksi "

Eli nyt kun RIsikko v.2008 ajoi sisään" laajan terveystarkastuksen",joka tosiasiassa on perheiden yksityiselämän ja huolien ,sekä ongelmien kaivamista ,vaikka kiven alta,onkin aihetta kysyä: Miten terveydenhoitaja,opettaja,lääkäri(ventovieraat ihmiset)tekevät perheistä arviointeja,arvioinnit tehdään perheiden olematta paikalla,tarkastuksien jälkeen.

Kun ja jos,oppilaasta ja vanhemmista on ilman lupaa hankittua ja kirjattua "mututietoa" ja sitä käytetään arviointien(arvostelujen)pohjana,miten näitä voi pitää luotettavina,"asiantuntija ryhmien",johon ei vanhemmat kuulu,kootessa oppilaista rekistereitään?

Terveystarkastus ei tosin ole pakollinen,eikä opettajalla ole oikeutta ilman vanhempien lupaa kirjoittaa arvioitaan oppilaasta.

Kun mukaan terveystarkastukseen on liitetty sosiaaliviranomaiset,huoliseuloineen ja lastensuojeluilmoituksineen,ollaankin taas kerran omituisessa tilanteessa.Varhainen puuttuminen on liitetty terveydenhoitoon,eli sosiaaliviranomaisvalvontaa ilman asiakkuutta..

"Kaavakkeet pitää hävittää tarkastuksen jälkeen

Epäselvyyttä on monien vanhempien keskuudessa myös aiheuttanut se, mihin täytettyjä kaavakkeita käytetään ja mihin paperit päätyvät. - Tiedot sinänsä kuuluuvat lapsen potilasasiakirjarekisteriin. Sinne kirjataan niitä asioita, jotka vaikuttavat lapsen elämään, Hietanen-Peltola sanoo. Hän vakuuttaa, että jos vanhemmat täyttävät päihdekyselyt, ne kirjataan vanhemman omaan potilaskertomukseen, ei lapsen. Varsinaiset lomakkeet hävitetään.

- Ne ovat muistilappuja. Niitä ei arkistoida ikiaikaisesti, vaan tärkeä tieto on tuotu esiin keskustelussa, lomakkeella tai molemmilla. Tiedot kirjataan potilasasiakirjaan, joka kuuluu siis terveyskeskuksen potilasasiakirjarekisteriin, Hietanen-Peltola selventää"

(Elina Jämsen Yle Uutiset)

 Mikä oikeus kouluterveydenhoitajalla ja jollakin lääkärillä,on vanhempien terveystietoihin?Kuten ei lapsenkaan.Ja millä perusteella heidän terveystietojaan utelee kouluterveydenhoitaja ja ventovieras jokulääkäri?Luottamusta?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Jos vanhempi täyttää päihdekyselyn, hän antaa luvan avata potilastietonsa, ja siirtää tiedot sinne. Täyttäminenhän on vapaaehtoista.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/aiti-v...

Tässä myös esimerkki varhaisen puuttumisen toimimattomuudesta.Varhaisen puuttumisen onkin tutkittu ja todistettu LISÄÄVÄN perheille ongelmia ,joita heillä ei ennen "asiantuntijaryhmien"puuttumista ole ollutkaan.

Lapsi jota kiusataan,onkin useimmiten se joka joutuu koulua vaihtamaan,ja perhe leimataan ns.hankalaksi,niin koulussa kuin "asiantuntija ryhmissä"ja heistä aletaan kaivamaan syitä ja huolenaiheita,ongelmia.

Yli 30 vuotta seuranneena ja tästä laittomastakin toiminnasta(sos.viranomaiset,koulu,neuvola,terveyskeskus jne)ihmisten tietojen kaivamisesta ja "arviointien"(joihin ei ole lupaa vanhemmilta saatu)siirtelystä,selän takana,onkin rehellisyys kaukana.

Onneksi nämä kuulustelusessiot eivät ole pakollisia,eikä perheitä voi alkaa vainoamaan,jos ja kun,he käyttävät omia lääkäri jne.palvelujaan.Lastensuojeluilmoitusten teko kostotoimenpiteenä onkin sitten erikseen.

Aslak Koivuila

Kuulostaa tutulta.
Luulen, että ongelma on itseään spykolokian opinnolla parantamaan lähteneiden päästään nyrjähtäneiden lukuisa joukko.
Kun kukaan ei enään uskonut, että puhumalla itseään hullummalle paranee ja kun aiheesta alkoi ilmaantua shitcomia (Frazier), täytyi keksiä leipäpuuta -> Jokaisesta kersasta löytyi jokin vika. Jos ihan äSSä lespasi niin halleluja - jotain todennettavaa.
20v on uutisissa kerrottu helpottuneena: "paikalle on saatu kriisiapua" eli: akateemiset itkijänaiset on haaskalla luultavasti ennen mediheliä.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Uusi lastensuojelulaki perustuu varhaiselle puuttumiselle, jota on jo liki 10 vuoden ajan ajettu maamme kuntiin erilaisina hankkeina. Varhaisen puuttumisen malli kannustaa kaikki lapsen kanssa työskentelevät tahot määrittelemään lapsen käytöstä omista ennakkoluuloista ja lähtökohdista käsin. Se on johtanut lasten luokitteluun ja siihen, että erilaisuutta pidetään sairautena, oireiluna. Epätieteellisine menetelmineen päädytään lasten luokitteluun ns. huoliasteikon perusteella, vaikka perustuslaki ja ihmisoikeussopimukset velvoittavat kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun.

Oman ongelmansa sisältää varhaisen puuttumisen väärät työkäytännöt eli vanhempien sivuuttaminen lasten asiassa, vaikka lapsen oikeuksien yleissopimus ja kansalliset lait velvoittavat pitämään vanhempia ensisijaisessa asemassa lasten asioita käsiteltäessä.

Varhainen puuttuminen on johtanut ilmiantokulttuuriin, kun uusi laki velvoittaa huoli-ilmoitusten tekoon. Nähtävissä on siten kokonaan päinvastainen kehitys kuin mihin ihmisoikeussopimusten periaatteet tähtäävät. Nuoren tapauksessa psykologi toimi huolien vallassa ja puhdasoppista varhaista puuttumista noudattaen -asiakkaan vahingoksi.

Lastensuojelulain uudistamistyöryhmän olisi tullut vakavasti pohtia, kuinka asiantuntijoiden ja viranomaisen valtaa suitsitaan ja vanhempien kasvatustyötä tuetaan. Lähtökohtana demokraattisessa yhteiskunnassa tulee olla kansalaisten autonomia ja viranomaisinterventioiden viime sijaisuus tarkoin säädellyillä normeilla.

Varhaisen puuttumisen huoliluokittelu tulisi kiireellä kriminalisoida ja puuttumisen ja valvonnan sijaan kunnissa tulisi toimia perheistä voimavaroja etsivä henkilöstö. Viranomaisten vastuusäännökset ja korvaussäännökset tulee saattaa ajan tasalle ja luoda sosiaalitoimen hallinnonalalle potilasvahinkojen korvaamista vastaava järjestelmä, josta perhe saa automaattisesti hyvityksen viranomaisen väärien toimien aiheuttamaan kärsimykseen.

Sosiaalitoimen asiakkaan huomioiminen

Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi olla erittäin huolestunut siitä, etteivät perheet koe saavansa tukea sosiaalitoimelta, vaan päin vastoin ovat usein äärimmäisen peloissaan sosiaalitoimen menettelytavoista. Avun tarvitsijat ajetaan pois palvelujen piiristä, kun sosiaalityön mielivaltaiset työtavat pelottavat.

Sosiaalityön toimintakulttuuri tulee yhtenäistää siten, että kaikkialla maassa avun tarvitsija saa avun ja sosiaalihuollon asiakaslain henki ja säännökset toteutuvat kaikkialla maassamme. Tällaisen ohjeistuksen laatimisessa tulee kuulla perheitä eli palveluja käyttävää tahoa ja niiden kuntien työtavat, joissa asiakaspalaute on hyvää, tulisi mallintaa yleiseksi hyväksi.

Erityisesti tulisi paneutua kysymykseen, mitä on ihmisen rinnalla kulkeminen, kuunteleminen ja käytännön avun antaminen. Tähän antanee vastauksen vain asenteen muutos sosiaalihuollon asiakaslain hengen mukaisesti.

Hallinto-oikeusmenettelyn ongelmat

Hallintotuomioistuimet vahvistavat oikeudenkäyntimenettelyn vakavien puutteiden takia tosiseikkoja selvittämättä liki kaikki viranomaisen päätökset ja huostaanottohakemukset. Nuoren tapauksessa asia käsiteltiin hallinto-oikeudessa, jossa on vireillä uudistuksia ja jossa päätöksen perusteeksi kirjattiin harvinaislaatuinen arvio lapsen edun vastaisesta toiminnasta.

Tällä hetkellä uuden lain myötä hallinto-oikeudet ovat ruuhkautuneet ja niiden päätösten taso entisestäänkin heikentynyt. Helsingin hallinto-oikeudessa on ruuhka, jonka seurauksena perhe joutuu odottamaan suullisen käsittelyn jälkeen päätöstä lapsensa asiaan jopa yli kolme kuukautta ja käsittelyaika saattaa kokonaisuudessaan venyä jopa 8-9 kuukauden mittaiseksi. Kouvolan hallinto-oikeus, jolla perinteisesti on ollut vaikeuksia selviytyä tehtävistään, tekee päätöksiä kahden vuoden käsittelyajalla.

Maassamme tulisi kiireellä saada aikaan tuomioistuinkäsittely, joka takaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perheille. Hallinto-oikeuksien tuomariaineksen tulee olla yhtä lailla valikoitunutta kuin käräjäoikeudessa ja sillä tulee olla monipuolista kokemusta tuomaritoiminnasta. Hallinto-oikeusprosessin ongelmat ovat syvät, kun oikeudenkäyntiaineistoksi kelpaa mikä tahansa kirjoitelma ja sosiaalityöntekijän väite tai käsitys asiasta.

Näihin tärkeimpiin kysymyksiin ei uutta lastensuojelulakia laadittaessa lainkaan paneuduttu. Perheen oikeusturvaongelmat ovat vain lisääntyneet, kun viranomaisen valtaa vahvistettiin uudella lailla.

Uudistustyöryhmän kokonpanoon ei kuulunut yhtään oikeusministeriön hallinnonalan edustajaa, saati sitten sosiaalitoimen asiakaskunnan eli perheiden edustajaa. On välttämätöntä aloittaa lastensuojelulain uudistaminen ja paneutua ensisijaisesti prosessuaalisiin kysymyksiin. Uudistustyön lähtökohtana tulee olla Euroopan ihmisoikeussopimus ja Suomen Ihmisoikeustuomioistuimesta saamat tuomiot lasten huostaanotoissa.

http://www.knuutilaki.net/kirjoitukset/39-varhaise...

Toimituksen poiminnat