OksanenIlona Politiikkaa vaiko mitä?

VAKAVA VAROITUS suomalaisille perheille

Suomi 100- ohjelman Kaikille eväät elämään- hankkeessa mitataan vanhempien kaltoinkohtelupotentiaali 11/7/2018 STEAn rahoittama Kaikille eväät elämään – avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi (2017-2020) väittää edistävänsä lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja torjuvansa ylisukupolvista syrjäytymistä. Hankkeessa aiotaan kartoittaa suomalaisvanhempien kaltoinkohtelupotentiaali amerikkalaisella Child Abuse Potential (CAP)- riskiarviointityökalulla. Lokakuun Liike on varoittanut hankkeesta jo vuonna 2016: https://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/tarjolla-neuvolassa-ensi-vuonna... Kaltoinkohtelupotentiaalia mittaavan kyselyn avulla etsitään riskiperheitä Child Abuse Potential- kyselylomakkeen toivotaan auttavan viranomaisia löytämään riskiperheet. Suomessa testataan työkalun lyhyttä versiota, jonka on todettu löytävän "riskiperheitä" yhtä tehokkaasti kuin pitkän. (KSLM 25.09.2016 ) Child Abuse Potential- lomaketta testattiin viime vuonna neuvoloissa ja lastenosastoilla Seinäjoella sekä Tampereen yliopistosairaalassa ja se on tarkoitus ottaa laajaan käyttöön tänä vuonna. Kyselyssä lähes jokainen kertoi olevansa onnellinen, mutta huoliakin nousi esille. Yksinäisyyttä tai ahdistusta koki 16 prosenttia vastaajista, köyhyyttä hiukan useampi. Vanhempien testaus aloitetaan neuvoloissa ja laajennetaan perhekeskuksiin. Mukaan on tarkoitus saada myös 3. sektori. Käytännössä testaaminen kohdistuu VAIN julkisia neuvolapalveluja käyttäviin KÖYHIIN ja KESKITULOISIIN suomalaisiin BIOVANHEMPIIN. Testaamisen ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT neuvolapalveluista kieltäytyvät, suomen kieltä ymmärtämättömät, YKSITYISIÄ PALVELUJA käyttävät ja sijaishuollon omalääkäripalveluja käyttävät SIJAISVANHEMMAT. Jotta kaikilla neuvolassakävijöillä olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet välttyä riskileimoilta ja ylisukupolviselta syrjäyttämiseltä, Lokakuun Liike esittelee testin ja sen riskit. RISKIVANHEMMAN STATUS TULEE HELPOSTI POTENTIAALIN kaltoinkohtelijan luokkaan voi pudota vastaamalla myöntävästi seuraaviin kysymyksiin: 3. ”Kaiken kodissa pitäisi aina olla järjestyksessä” 5. ”Lasten ei tulisi koskaan olla tottelemattomia” 9. ”Lasten tulisi olla hiljaa ja kuunnella” 19. ”Lapsi tarvitsee hyvin ankaria sääntöjä” – Moni toi esiin, että kodissa pitää olla aina siistiä. Jos vanhempi vastaa näin, hoitotyöntekijä voi kysyä vaikka vanhemman työtaakasta, jaksamisesta ja siitä, aiheuttaako sotkuisuus ahdistusta, kertoi projektipäällikkö Heidi Reunanen MTV- uutisissa. Kyselyn pohjalta arvioidaan perheen tilannetta ja tarvittaessa suunnitellaan tukitoimia. Niitä voivat olla mm. perheneuvola ja lastensuojelu. Kiire ja pienet tulot kaltoinkohtelun riskitekijöinä? Hankkeen puuhanainen on Lasten kaltoinkohtelun tunnistusohjeista tunnettu Eija Paavilainen. Paavilaisen kehittämissä Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) riskilistoissa, joita mm. ensi- ja turvakodit käyttävät, kaltoinkohtelun riskitekijöiksi mainitaan esim. MONILAPSISUUS, YKSINHUOLTAJUUS,AVIOERO,PIENET TULOT,TYÖTTÖMYYS,STRESSI, KIIRE,TUPAKOINTI, ALHAINEN KOULUTUS ja LAPSEN SAIRASTELU ja KOLUNKÄYNTIVAIKEUDET (Flinck & Paavilainen, 2008). Hoitotyön tutkimussäätiö esittää mm. parisuhteeseen liittyvät kysymykset kaltoinkohtelun tunnistamisen menetelmäksi ja nimeää samalla vanhempien keskusteluhaluttomuuden kaltoinkohtelun riskitekijäksi (Hotus, 2015, 7, 11). Riskin osoittimia voidaan käyttää suoraan kaltoinkohteluolettaman todisteina ( Ikonen, 2013, 329). Kaltoinkohtelun voidaan tulkita tapahtuneen sillä perusteella, että seulattu kuuluu useampaan kuin yhteen riskiluokkaan esim. on tupakoiva työtön, pienituloinen yksinhuoltaja tai keskusteluhaluton kiireinen. Perheiden voimavarojen tukemista? Lastensuojelun Keskusliitto (LSKL) koordinoi Kaikille eväät elämään- ohjelman toteutusta ja tukee hankkeiden kehittämistyötä, osaamista ja verkostoitumista sekä viestii hankkeiden tuloksista ja vaikutuksista. Kaikille eväät elämään- hanketoimijat ovat osallistuneet viestintäkoulutuksiin, joissa on opetettu mm. miten markkinoida hankkeet medialle. Yksikään media ei ole maininnut riskiarviointityökalun nimeä eikä kertonut kansalaisille mistä todellisuudessa on kyse. THL lienee ymmärtänyt CAP:n vaarat koska se on julkaissut eettisen suosituksen vastuullisesta mittarin käytöstä. Ohjelma kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100 -avustusohjelmaan, jonka keskeiset tavoitteet ovat mm. kokonaisnäkemys lapsen koko kasvuympäristöstä, perheiden voimavarojen tukeminen sekä tiedon käytettävyys. Lokakuun Liike on aiemmin kirjoittanut toisesta Suomi 100 avustusohjelmaan kuuluvasta Kaikille eväät elämään- hankkeesta nimeltä MunPerheet, jossa perheiden jälleenyhdistämistä hankaloittaneet sijaishuollon edunvalvojat kehittävät perheiden jälleenyhdistämistä: https://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/pukit-jalleen-kaalimaan-vartijo...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

HUOM!!Näihin "testeihin"ei ole pakko suostua.Jokaisen perheen on hyvä ottaa JO ENNEN lapsen syntymää asianajaja ,lakimies ja TURVATA NÄIN OMA JA LASTENSA tulevaisuus.

Neuvolan HENKILÖKUNTA VOI TEHDÄ ennakoivan lastensuojeluilmoituksen ja syynä SIIHEN VOI OLLA JA USEIN ONKIN,se, että perhe ei suostu kuulusteluihin ja testeihin ,TAI ETTEI PERHEEN JA NEUVOLAN HENKILÖKUNNAN KEMIAT kohtaa.

Toimituksen poiminnat